رویترز: طالبان با پیشنهاد یک کمیته جدید، چشم به کنترول کمک‌های خارجی دوخته است

۱۴۰۰/۱۰/۲۲

طالبان با طرح «کمیته عالی هماهنگی کمک‌های بشردوستانه» می‌خواهد در توزیع کمک‌های خارجی به افغانستان نقش بیشتری داشته باشد. ملل متحد و سازمان‌های بین المللی که نمی‌خواهند طالبان به خاطر تحریم‌ها در توزیع کمک‌ها نقشی داشته باشند، هنوز به این طرح واکنشی نشان نداده اند.

طالبان می خواهند که در این کمیته علاوه بر نمایندگان سازمان های بین المللی، مقامات این گروه نیز حضور داشته باشند.

به گزارش رویترز، عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای طالبان، در یک کنفرانس خبری با معاون فرستاده سازمان ملل در کابل گفت: «هدف از این کمیته، هماهنگی و تسهیل کمک‌های بشردوستانه بین المللی در سطح عالی و توزیع آن به مردم نیازمند است.»

خبرگزاری حکومتی باختر هم در گزارشی از این دیدار حنفی با نمایندگان تعدادی از سازمان های بین المللی، گفت که او از کشورهای تمویل کننده خواسته است تا از ظرفیت حکومت طالبان برای توزیع کمک‌ها استفاده کنند.

به گفته حنفی، طالبان «خواهان روند شفاف، پاسخگو و نظارت از روند توزیع عادلانه، بدون تبعیض و با آزادی عمل و شیوه‌های موثر رسانیدن کمک‌ها به نیازمندان است.»

یک سخنگوی وزارت مالیه طالبان می افزاید که بحث‌ها روی طرح کمیته مشترک خیلی زود با سازمان ملل آغاز خواهد شد.

رامز الاکبروف، معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان به رویترز گفت که سازمان ملل شروط خود را برای توزیع کمک‌های بشردوستانه در افغانستان با طالبان در میان گذاشته است.

سازمان های بین المللی نسبت به خطر گرسنگی و قحطی در افغانستان هشدار داده اند. در آخرین اقدام، سازمان ملل از کشورهای تمویل کننده خواست که در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۴.۴ میلیارد دالر برای کمک‌های بشردوستانه به افغانستان اختصاص دهند.

کشورهای کمک کننده مایل نیستند که طالبان به علت تحریم‌های بین المللی به کمک‌های خارجی دسترسی داشته باشند. در حالیکه طالبان جلو کار زنان را گرفته اند، سازمان‌های کمک رسان از این گروه خواسته اند تا جلو کار کارمندان زن در این موسسات را نگیرند.