یک مطالعه در افریقای جنوبی: عفونت اومیکرون حتی برای واکسین نشده‌ها هم "خفیف است"

۱۴۰۰/۱۰/۲۴

نتیجه یک مطالعه‌ در افریقای جنوبی نشان می‌دهد که در مقایسه با سویه‌های دیگر کرونا، اومیکرون خطر عفونت شدید یا مرگ کمتری دارد، حتی برای کسانی که واکسین نشده‌اند.

اومیکرون در مقایسه با سویه‌های دیگر سرعت گسترش بیشتری دارد و باعث بازگشت محدودیت‌ها در بسیاری از کشورها شده است.

در این مطالعه حدود ۱۱ هزار و ششصد بیمار از سه موج اول کووید۱۹ با حدود ۵۱۰۰ بیمار از نوع اومیکرون مقایسه شدند.

اومیکرون نسبت به انواع قبلی در سطح جهانی افرادی کمتری را روانه شفاخانه کرده یا به مرگ بیمار انجامیده است.

دانشمندان در تلاشند بفهمند که آسیب‌های خفیف اومیکرون به دلیل نرخ ایمنی بالاتر ناشی از واکسیناسیون یا بیماری قبلی است، یا اینکه اومیکرون ذاتا ضرر کمتری دارد.

اومیکرون نخستین‌بار در افریقای جنوبی شناسایی شد.