سرپرست وزارت خارجه طالبان به ترکمنستان رفت

۱۴۰۰/۱۰/۲۴

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان در رأس هیات این گروه به ترکمنستان رفت.

وزارت خارجه طالبان می‌گوید این هیات به دعوت ترکمنستان روز جمعه ۲۴ جدی، به منظور گفتگو با مقام‌های ترکمنستان درباره تجارت دوجانبه، انرژی، خط‌آهن، پروژه‌های تاپی و بورسیه‌های تحصیلی عازم عشق‌آباد شد.

پس از تسلط طالبان بر افغانستان، این چهارمین سفر رسمی سرپرست وزارت خارجه طالبان به خارج از افغانستان است. او پیش از این به قطر، پاکستان و ایران رفته بود.