طالبان می‌گوید رییس‌ فدراسیون تکواندوی افغانستان از چنگ آدم‌ربایان آزاد شد

۱۴۰۰/۱۰/۲۶

اداره استخبارات طالبان با نشر ویدیویی، از آزادی نجیب‌الله اسکندر، رییس فدراسیون تکواندوی افغانستان از چنگ آدم‌ربایان خبر داده است.

در بیانیه این اداره آمده است که چند آدم‌را هم در ارتباط با این قضیه بازداشت شده‌اند.

آقای سکندر که داکتر جراحی اعصاب هم است می‎‌گوید شب چهار شنبه هنگام بازگشت از محل کار به طرف خانه به چنگ آدم‌ربایان افتاده است.

او می‌گوید آدم‌ربایان از او پنجصد هزار دالر خواسته بودند که اگر تمام زندگی‌اش را هم بفروشد، پنجصد هزار دالر نمی‌شود.

داکتران در شفاخانه همکار، محل کار آقای سکندر هم پیشتر گفته بودند که او در راه بازگشت به خانه در کابل ناپدید شده است.