یک زن که در تظاهرات زنان حامی طالبان حضور داشت: ما را به اجبار بردند

۱۴۰۰/۱۱/۱

یک زن که می‌گوید در تظاهرات زنان حامی طالبان حضور داشته، به افغانستان اینترنشنال گفت طالبان ما را مجبور به تظاهرات کردند. او توضیح داد افراد طالبان روز گذشته پس از ختم امتحان سیرت‌النبی در کابل، به زنان اجازه خروج ندادند و آنان را به اجبار برای حمایت از خود به خیابان بردند.

یکی از زنان شرکت کننده در برنامه امتحان اسلامی گفت که نهاد اجتماعی موسوم به «صلاح و رفعت» روز پنجشنبه ۳۰ جدی، امتحان سیرت‌النبی را برگزار کرده بود که پس از ختم این برنامه، طالبان به زنان اجازه خارج شدن از مراسم را ندادند و با توزیع شعارها در بین زنان، آنها برای حمایت از خود به خیابان بردند.

این زن با ارسال برگه امتحان سیرت‌النبی به افغانستان اینترنشنال می‌گوید افراد طالبان وعده دادند به زنانی که در تظاهرات شرکت کنند «شغل‌ مناسب» فراهم خواهند کرد. او افزود طالبان شماری از دختران را که پوشش مورد نظر طالبان را داشتند در صف نخست قرار دادند.

همزمان با ادامه بازداشت زنان معترض توسط طالبان، شماری از زنان دیروز در کابل تحت محافظت افراد مسلح طالبان به حمایت از این گروه راهپیمایی کردند و علیه دموکراسی شعار دادند و گفتند «حجاب فریضه الهی است.»

نگاه روز
مستند: افق
خبرها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید