نخست وزیر ناروی: میزبانی از طالبان به معنای مشروعیت بخشیدن نبود

۱۴۰۰/۱۱/۶

نخست وزیر ناروی درباره گفتگوهای سه روزه با هیئت طالبان در پایتخت کشورش گفته است این گفتگوها به معنای مشروعیت‌بخشی به طالبان نبود. یوناس گارستوره به خبرنگاران گفت این گام نخست در تعامل با صاحبان قدرت در کابل بود تا از وقوع فاجعه انسانی در افغانستان جلوگیری شود.

نخست وزیر ناروی این گفتگوها را «جدی» و «واقعی» توصیف کرد و گفت:‌ «این اقدامی برای رسمیت شناسی نبود. این صرفا چارچوبی برای مخاطب قرار دادن آنها بود تا پیام‌های [جامعه جهانی] به روشنی به طالبان منتقل شود و انتظارات جامعه بین‌المللی و انتظارات طالبان شنیده شوند».

نخست وزیر ناروی به جمع خبرنگاران در نیویورک گفت:‌ «من معتقدم این کاری است که امکان آن را فراهم می‌کند تا صاحبان قدرت در افغانستان را حسابده بسازیم».

خبرها
Putin Opposition
خبرها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید