وزارت کار و امور اجتماعی طالبان اعلام کرد: "اولین روز ماه رمضان رخصتی عمومی است"

۱۴۰۱/۱/۱۲

پس از عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و کویت، هیئت رویت هلال طالبان هم اعلام کرد که فردا شنبه، ۱۳ حمل اولین روز ماه رمضان است. وزارت کار و امور اجتماعی طالبان هم گفته است «اول ماه رمضان رخصتی عمومی است.»

عبدالحکیم حقانی، رئیس ستره محکمه طالبان، به دستور رهبر این گروه رئیس کمیته رویت ماه را تعیین شده است. این کمیته موظف شده که روز‌های اول ماه رمضان و اعیاد را طبق رویت هلال ماه مشخص کند.

وزارت ارشاد، حج و اوقاف، وزارت امر به معروف و دارالافتاء طالبان اعضای دیگر کمیته رویت ماه هستند.

در سال‌های گذشته افغانستان به صورت رسمی از رویت هلال ماه در عربستان سعودی پیروی می‌کرد.