دیپلومات آمریکایی: منع کشت کوکنار اقدامی مثبت است، اما به شرطی که اجرا شود

۱۴۰۱/۱/۱۵

یان مک‌کری، کاردار سفارت امریکا برای افغانستان در واکنش به ممنوعیت کشت کوکنار از سوی طالبان گفته این اقدام مثبت است اما به شرطی که در عمل اجرا شود. او می‌گوید داشتن یک سکتور کشاورزی سالم به اقتصاد افغانستان و در نهایت به مردم این کشور کمک خواهد کرد.

طالبان روز گذشته فرمانی منسوب به رهبر خود را صادر کردند که گفته شده از این پس کشت کوکنار در سراسر افغانستان ممنوع است.

همزمان تحقیقات افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که قیمت تریاک در افغانستان سه تا چهار برابر افزایش یافته است.

به عقیده ناظران، ممنوعیت کشت کوکنار در افغانستان از سوی طالبان، ترفندی برای سودجویی است.