مسابقات شنا در آمریکا؛ عباس کریمی مدال طلا گرفت

۱۴۰۱/۱/۲۰

عباس کریمی، شناگر معلول افغانستان در بخش ۵۰ متر مسابقات شنای پروانه با شکست حریفانش به مدال طلا دست یافت و سهمیه مسابقات ماه جون ۲۰۲۲ پرتگال را بدست آورد.

این مسابقات در ایالت ایندیانا پولیس آمریکا برگزار شده بود.

آقای کریمی در آمریکا پناهنده است.