سیگار: کمک‌ آمریکا به افغانستان ادامه خواهد داشت، اما نظارت دقیق ضروری است

۱۴۰۱/۱/۲۲

سیگار، اداره بازرس ویژه آمریکا در بازسازی افغانستان گفته است با توجه به شرایط وخیم افغانستان، کمک‌های بشردوستانه آمریکا برای جلوگیری از بحران انسانی ادامه خواهد داشت. این اداره در عین حال تاکید کرده که برای اطمینان از هدر نرفتن بودجه آمریکا، نظارت دقیق و موثر لازم است.

آمریکا در ۲۰ سال گذشته یکی از بزرگترین کمک‌کنندگان افغانستان بود. اما به گفته سیگار، در حکومت‌های پیشین افغانستان میلیاردها دالر کمک آمریکا به هدر رفته است.

کمک‌های توسعه‌ای این کشور پس از روی کار آمدن طالبان متوقف شد.

سازمان ملل پیشتر برای رسیدگی به بحران بشری در افغانستان خواستار کمک ۴.۴ میلیارد دالری شده بود، اما فقط در حدود نصف آن ۲.۴ میلیارد دالر جمع آوری شد.

تناقض در رفتار و گفتار طالبان به ویژه در مورد بازگشایی مکاتب دخترانه، یکی از دلایل کاهش کمک‌های بشردوستانه است.

برنامه انکشافی سازمان ملل و صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند که تولید ناخالص داخلی افغانستان ۲۰ تا ۳۰ درصد کوچک خواهد شد.

خبر ورزشی
گفت‌وگوی ویژه
خبر ورزشی

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید