وزارت خارجه امریکا:افغانستان در عرصه حقوق بشر عقبگرد جدی داشته است

۱۴۰۱/۱/۲۳

وزارت خارجه امریکا در گزارش سالانه خود می‌گوید که افغانستان با بازگشت طالبان به قدرت، از دستاوردهای حقوق بشری و دموکراتیک خود فاصله گرفته است.

این گزارش به موارد جدی نقض حقوق بشر پرداخته است که طالبان در چندماه گذشته آن را مرتکب شده است.

انتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا به مناسبت انتشار این گزارش گفت:«تسلط طالبان باعث بحران بشری در افغانستان شده و موازین حقوق بشر در این کشور بشدت نقض گردیده است.»

در گزارش وزارت خارجه امریکا در انتقاد از انحصارگرایی طالبان آمده است که این گروه «حکومتی به اصطلاح موقت را اعلام کرده است که کلا متشکل از جنگجویان طالب، ملاها و چهره سیاسی نزدیک به این گروه است که عمدتاً متعلق به قوم پشتون اند.»

بنا به این گزارش، موارد جدی نقض حقوق بشر در رژیم طالبان شامل کشتارهای انتقام جویانه، جلوگیری از مشارکت سیاسی زنان و اقلیت‌ها، محدود کردن آزادی بیان و جلوگیری از تحصیل و آموزش زنان می‌شود.

گزارش سالانه حقوق بشر وزارت امور خارجه امریکا به پیشرفت‌ها و عقبگردهای کشورهای عضو سازمان ملل در حوزه حقوق بشر و دموکراسی می‌پردازد.

خبرها
بحث روز
جهان‌نما

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید