هشدار بانک جهانی: انزوای اقتصادی دست آورد‌های ۲۰ ساله افغانستان را تهدید می‌کند

۱۴۰۱/۱/۲۴

بانک جهانی در گزارشی در باره وضعیت افغانستان هشدار داده که انزوای اقتصادی پس از بحران سیاسی پانزدهم اگست، دست آوردهای ۲۰ ساله این کشور در بخش توسعه را با تهدید نابودی روبرو کرده‌ است.

بانک جهانی همچنان گفته این وضعیت باعث افزایش فقر، بیجا شدن مردم و گسترش افراط‌گرایی خواهد شد.

این بانک افزوده است این معضلی است که افغانستان، منطقه و جهان را تهدید می‌کند.

این گزارش که روز چهارشنبه منتشر شد نشان می‌دهد که درآمد سرانه در افغانستان طی ماه‌های آخر سال ۲۰۲۱ یک سوم کاهش یافته که از سال ۲۰۰۷ به این سو بی‌سابقه بوده و خانواده‌ها را با مشکلات جدی روبرو کرده است.

فروپاشی اقتصادی در افغانستان در پی قطع فوری کمک‌های بین‌المللی، عدم دست‌رسی بانک مرکزی به دارایی‌هایش در بیرون از کشور، مختل شدن روابط بانکداری بین‌المللی و از بین رفتن اعتماد سرمایه گذاران آغاز شد.