طالبان می‌گوید برای رسیدگی به وضعیت مهاجران افغانستان نشست چهارجانبه برگزار می‌شود

۱۴۰۱/۱/۲۶

وزارت مهاجرین و عودت‌ کنندگان طالبان می‌گوید برای رسیدگی به وضعیت مهاجران افغانستان در کشورهای همسایه، به زودی نشستی میان مقام‌هایی این گروه، ایران، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان برگزار می‌شود.

تسلط طالبان بر افغانستان باعث افزایش مهاجرت افغان‌ها است.

بر اساس گزارش دولتی باختر، قرار است در این نشست در مورد مشکلات مهاجران افغان گفتگو و برای رسیدگی به وضعیت آنان راه‌حل جستجو شود.

وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان طالبان می‌گوید در یک ماه اخیر، هزاران مهاجر افغان از ایران بازگشته‌اند که اکثر آنان به گونۀ اجباری اخراج شده‌اند.

بر اساس آمار‌های سازمان بین‌المللی مهاجرت، پس از تسلط طالبان بر افغانستان حدود ۹۹۰ هزار شهروند افغانستان این کشور را ترک کرده و به ایران و پاکستان مهاجر شده‌اند.

جهان‌نما
خبرها
بحث روز

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید