دو نوزاد به هم چسپیده در میدان وردک متولد شدند

۱۴۰۱/۱/۲۸

ریاست صحت عامه میدان - وردک می‌گوید که در شفاخانه چک این ولایت دو کودکی متولد شده‌اند که از قسمت شکم به هم چسپیده هستند. خبرگزاری باختر بدون ارایه جزئیات نوشته است که این نوزادان از طریق عمل جراحی متولد شده‌اند.

در مورد تعداد تولد نوزادان به هم چسپیده ارقام دقیقی در دست نیست، اما داکتران می‌گویند سالانه یک یا دو مورد از این واقعات در افغانستان ثبت می‌شود.

سال گذشته داکتران شفاخانه انستیتوت فرانسه در کابل موفق شدند با عمل جراحی، دو نوزاد به هم چسپیده را از هم جدا کنند.