ناهید فرید از تلاش برای ایجاد مرکز پالیسی افغانستان در دانشگاه پرینستون آمریکا خبر داد

۱۴۰۱/۱/۲۹

ناهید فرید، عضو پیشین مجلس نمایند‌گان افغانستان در دانشگاه پرینستون آمریکا مرکز پالیسی افغانستان را راه‌اندازی می‌کند.

او در فراخوانی از جامعه اکادمیک افغانستان خواسته است که برای ایجاد این مرکز با وی همکاری کنند.

خانم فرید گفته است هدف از ایجاد این مرکز به میان آوردن یک رویکرد موثر برای کمک به افغانستان فراگیر و صلح‌آمیز است که از همه شهروندان به طور مساوی نمایندگی خواهد کرد.

خانم فرید می‌افزاید، کادر‌های افغانستان با دانشگاه پرینستون (SPIA) در تحقیقات مربوط به پالیسی همکاری خواهند کرد.

نماینده پیشین پارلمان افغانستان تأکید کرده است که این مرکز توصیه‌های را برای رسیدگی به چالش‌های موجود افغانستان از جمله برای کمک‌های بشردوستانه، وضعیت زنان و دختران و آشتی ملی ارائه خواهد کرد.