سازمان ملل: نزدیک به ۵ میلیون اوکراینی از کشورشان فرار کرده اند

۱۴۰۱/۱/۲۹

کمشنری پناهندگان ملل متحد روز دوشنبه اعلام کرد که به دنبال تهاجم روسیه به اوکراین، بیش از ۴.۹ میلیون اوکراینی کشور شان را ترک کرده اند. ملل متحد می‌گوید که ۹۰ درصد این آوارگان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

مردان ۱۸ تا ۶۰ ساله واجد شرایط سربازی نمی‌توانند کشور را ترک کنند.

در همین حال، سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) می‌گوید که نزدیک به ۲۱۵ هزار شهروند کشورهای سومی، عمدتاً دانشجویان و کارگران مهاجر، در اوکراین نیز به کشورهای همسایه گریخته‌اند.

این سازمان می‌افزاید که اگر شمار این افراد در نظر گرفته شود، در مجموع بیش از ۵ میلیون نفر از زمان شروع جنگ از اوکراین فرار کرده‌اند.

کمشنری عالی پناهندگان سازمان ملل گفت: «پناهندگان اوکراینی که اکثریت شان زنان و کودکان هستند، با افزایش خطرات بهره‌کشی جنسی، سوءاستفاده و قاچاق انسان مواجه اند. ما در نقاط مرزی و فراتر از آن اقدامات پیشگیرانه را روی دست گرفته‌ایم.»

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، بیش از ۲.۷۵ میلیون اوکراینی به پولند و نزدیک به ۷۰۰ و ۴۰ هزار نفر دیگر به رومانیا فرار کرده اند.

سازمان بین‌المللی مهاجرات تخمین می‌زند که ۷.۱ میلیون نفر خانه‌های خود را ترک کرده اند اما هنوز در اوکراین هستند.

در همین حال، اوکراین روسیه را متهم کرده است که هزاران شهروند اوکراینی را بر خلاف میل شان به روسیه و یا مناطق جدایی‌طلب منتقل کرده است. شهردار ماریوپول روز دوشنبه گفت که ۴ هزار ساکن این شهر به اجبار به روسیه منقل شده اند.