سه چهارم گنجشک‌ها در برخی مناطق اروپا ناپدید شده‌اند

۱۴۰۱/۲/۲

بر اساس گزارش اتحادیه حفاظت از پرندگان در فرانسه از هر چهار گنجشک، سه گنجشک طی سال‌های اخیر در پاریس ناپدید شده‌اند. این روند در سایر شهرهای بزرگ اروپایی مانند لندن، پراگ یا آمستردام نیز مشاهده شده است. اما گنجشک‌ها کجا پر کشیده‌اند؟

گنجشک‌ها با این وجود این که در مناطق شهری دیده می‌شوند اما خیابان‌های خلوت، پارک‌ها و باغ‌های پایتخت را ترجیح می‌دهند. اما چه شده که این پرندگان از مکان‌های قبلی زندگی خود کوچیده‌اند؟ فرانس کالچر در توضیح پدیده با استناد بر یک مطالعه پرنده‌شناسی گزارش داده که کاهش حضور این‌گونه با ناپدید شدن مکان‌های لانه‌سازی و‌ گوشه‌های شهری ناشی از نوسازی محله‌ها و ساختمان‌ها ارتباط مستقیم دارد.

همچنین کاهش منابع غذایی مانند حشرات و دانه‌ها که با کمبود گیاهان وحشی در پایتخت کاهش می‌یابد نیز از عوامل دیگری هستند که در ناپدید شدن پرندگان کوچک تاثیر گذاشته‌اند.

جهان‌نما
خبرها
سفیران - فصل دوم

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید