طالبان ولسوال هزاره‌تبار خود در یکاولنگ بامیان را "بازداشت کردند"

۱۴۰۱/۲/۲

منابع می‌گویند استخبارات طالبان ولسوال هزاره‌تبار خود در ولسوالی یکا‌و‌لنگ نمبر۱ و دو محافظش را بازداشت کرده‌اند.

به گفته این منابع، پس از بازداشت مختار احمدی، والی طالبان از ریاست استخبارات این گروه در این باره معلومات خواسته اما استخبارات از ارائه معلومات خودداری کرده‌ است.

منابع معتبر محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند مختار احمدی و محافظانش روز پنج‌شنبه از ولسوالی یکا‌و‌لنگ به طرف مرکز بامیان در حرکت بودند که در پسته خواجه علی از سوی استخبارات طالبان بازداشت شدند.

این منابع گفتند از چندی بدین‌سو میان عبدالله سرحدی، والی طالبان در بامیان و ریاست استخبارات این گروه کشمکش جریان دارد و میان آنها هماهنگی وجود ندارد.

پیش از این طالبان مولوی مهدی، عضو ارشد هزاره‌تبار این گروه را که رئیس استخبارات طالبان در بامیان بود، از وظیفه برکنار کرده و محافظ او را که فرزند مختار احمدی است، بازداشت کردند.

ولایت بامیان قبلا هفت ولسوالی داشت و اکنون طالبان یک واحد دیگر به نام ولسوالی غندک را به تقسیمات اداری این ولایت اضافه کرده است.

از نظر ترکیب قومی، از میان هشت ولسوال سه هزاره، سه تاجیک، یک سید و یک پشتون ولسوال‌های طالبان در بامیان اند.

طالبان در ماه‌های اخیر شماری از اعضای خود را که از اقوام دیگر اند، برکنار یا بازداشت کرده‌اند.

خبر ورزشی
خبرها
خبر ورزشی

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید