روز جهانی کتاب؛ جوانان در پنجشیر نمایشگاه خیابانی کتاب برگزار کردند

۱۴۰۱/۲/۵

شماری از جوانان در ولایت پنجشیر به مناسبت روز جهانی کتاب، نمایشگاه خیابانی کتاب برگزار کردند.

این نمایشگاه در چوک ولایت و به همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در پنجشیر برگزار شده‌ است.

ابوبکر صدیق، سخنگوی والی طالبان در پنجشیر به افغانستان اینترنشنال گفت که در این نمایشگاه کتاب‌های دینی و فلسفی برای یک روز به نمایش گذاشته شده است.

برگزار‌کنندگان این نمایشگاه می‌گویند درس خواندن و مطالعه کردن آگاهی و بیداری را به میان می‌آورد.