ترکیه ۶۸۱ پناهجوی افغان را به کابل بازگرداند

۱۴۰۱/۲/۵

ترکیه در چند روز گذشته ۶۸۱ پناهجوی افغان را که غیرقانونی وارد این کشور شده بودند اخراج کرده است. آخرین پرواز روز یکشنبه بود و ۲۲۷ افغان به کابل بازگردانده شدند. مقامات ترکیه می‌گویند تلاش برای اخراج مهاجران غیرقانونی ادامه دارد. ترکیه در حال حاضر میزبان ۴ میلیون پناهنده است.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، ترکیه اقدامات امنیتی جدیدی را در مرزهای خود برای جلوگیری از هجوم مهاجران جدید روی دست گرفته است.

با روی کار آمدن طالبان، شمار زیادی از افغان‌ها به امید رسیدن به اروپا، از طریق ایران به ترکیه رفتند.

سفیران - فصل دوم
دیدگاه
جهان‌نما

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید