ازبکستان به رغم روابط با طالبان، حکومت این گروه را به رسمیت نمی‌شناسد

۱۴۰۱/۲/۱۵

ازبکستان می‌گوید که در ارتباط به مسائل مختلف با طالبان تعامل دارد ولی حکومت این گروه را تا زمان شکل گیری اجماع جهانی به رسمیت نمی‌شناسد.

عصمت الله ایرگاشف، نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان برای افغانستان به صدای امریکا گفت که کشورش «گزینه‌ای» جز تعامل با طالبان ندارد.

ایرگاشف در این مصاحبه گفت که ازبکستان طالبان را «واقعیتی می‌داند که باید پذیرفته شود». او افزود: «تصور کنید چه اتفاقی می‌افتد اگر با طالبان تعامل نکنیم که می‌تواند منجر به درگیری بیشتر، جنگ داخلی دیگر، خون بیشتر، فقر، رنج، تهدید برای همسایگان و جامعه بین‌المللی شود.»

نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان می‌گوید که دولت این کشور با طالبان «همکاری نزدیک» دارد و مدت هاست که تماس هایی با این گروه برقرار کرده است.

ایرگاشف گفت: «طالبان نمی‌خواهند منزوی شوند. آنها خواهان به رسمیت شناختن بین المللی هستند.»

او افزود که تاشکند طالبان را تنها در هماهنگی با دیگر دولت‌ها به رسمیت خواهد شناخت.

اکثر دولت‌های جهان سه شرط را برای به رسمیت شناختن طالبان ذکر کرده اند: تشکیل حکومت فراگیر، حمایت از حقوق زنان و اقداماتی برای اطمینان از این که قلمرو افغانستان به پایگاه تروریست‌های بین‌المللی تبدیل نخواهد شد.

طالبان اما هیچ یک از این شرایط را برآورده نکرده است. از زمان به قدرت رسیدن این گروه در افغانستان، محدودیت‌های شدیدی بر کار و تحصیل زنان و دختران وضع شده است. چنانچه، تا کنون دختران بالاتر از صنف شش اجازه آموزش نیافته اند.

Putin Opposition
خبرها
دیدگاه

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید