سازمان ملل: افغانستان با گرسنگی حاد مواجه است

۱۴۰۱/۲/۱۵

اداره غذا و زراعت سازمان ملل می‌گوید به دلیل جنگ‌های طولانی در افغانستان، این کشور با گرسنگی حاد مواجه است.

این اداره می‌گوید به دلیل جنگ، تغییرات اقلیمی و مشکلات اقتصادی، شمار افرادی‌ که در کشورهای مختلف با گرسنگی مواجه‌اند به ۱۹۳ میلیون نفر رسیده است.

در گزارشی که اداره غذا و زراعت سازمان ملل روز چهارشنبه ۱۴ ثور منتشر کرده آمده است که اگر اقدامات بشری گسترده و فوری روی دست گرفته نشود، میزان گرسنگی در جهان به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

هماهنگ‌‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل برای افغانستان می‌گوید شمار گرسنگان در این کشور از ۱۴ میلیون نفر در جنوری ۲۰۲۱ به ۲۳ میلیون نفر در مارچ سال ۲۰۲۲ رسیده است.

این اداره گفته یک نسل کامل افغان‌ها در معرض خطر قرار دارد.

افغانستان هرچند در گذشته نیز به دلیل خشکسالی شدید وضعیت بدی داشت، اما تسلط طالبان باعث شد که این کشور با سرعت بیشتری به سمت فروپاشی اقتصادی و فقر به پیش برود.