درخواست افغان‌ها از دادگاه نیویارک: پول افغانستان را به بازماندگان ۱۱ سپتامبر ندهید

۱۴۰۱/۲/۲۰

گروهی از افغان‌ها در امریکا با تقدیم ۳ درخواست از دادگاهی در نیویارک خواستند که ۳.۵ میلیارد دالر از ذخایر بانک مرکزی افغانستان را به خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر ندهد.

آنها می‌گویند که طالبان نماینده افغانستان نبوده و نباید افغان‌ها غرامت اقدامات تروریستی طالبان را بدهند.

دادگاهی در نیویارک درخواست غرامت شماری از خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر از طالبان را به علت نقش این گروه در این حمله تروریستی را پذیرفت و دستور داد که این غرامت از ذخایر بانک مرکزی افغانستان در امریکا پرداخت شود.

وکلای این خانواده‌ها استدلال کرده بودند که طالبان در راس حکومت و بانک مرکزی افغانستان قرار داشته بنا این غرامت از پول‌های افغانستان پرداخت شود.

به گزارش نیویارک تایمز، وکلای نصیر فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل در درخواست خود به دادگاه نوشتند که آنها از پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر حمایت می‌کنند اما این نباید از پول مردم افغانستان پرداخت شود.

در این درخواست آمده است:«غرامت نباید از کیسه مردم افغانستان پرداخت شود که از نظر اخلاقی و قانونی نه نقشی در حادثه تراژیک ۱۱ سپتامبر داشتند و نه سهمی در اقدامات تروریستی طالبان.» همچنان آنها استدلال کردند که بسیاری از افغان‌ها به ایالات متحده در جنگ با طالبان کمک کردند و مردم افغانستان قربانیان حاکمیت طالبان اند.

جو بایدن در دلو ۱۴۰۰ یک فرمان اجرایی را امضا کرد که راه را برای اختصاص ۳.۵ میلیارد دالر از ۷ میلیارد دالر پول‌های منجمد شده افغانستان برای پرداخت غرامت به بازماندگان حملات ۱۱ سپتامبر هموار کرده است.

با این که بر اساس قوانین، دارایی‌های دولت‌های مستقل در خاک امریکا از شکایات و پرداخت غرامت مصوون است اما بر اساس یک مصوبه کانگرس امریکا، شهروندان این کشور از دولت‌های حامی تروریزم به دادگاه برای دریافت غرامت شکایت کرده می‌توانند.

به گفته این روزنامه، آنچه کار حکومت و دادگاه را مشکل می‌کند این است که طالبان با زور دولت افغانستان را گرفته اند و حکومت شان از سوی جهان به رسمیت شناخته نشده است. بنا طالبان هنوز هم یک گروه تروریستی است تا حکومت رسمی افغانستان.

گروهی دیگر از مقامات پیشین و فعالین مدنی افغان با درج درخواست جداگانه‌ای در دادگاه استدلال کرده اند که پرداخت غرامت از پول بانک مرکزی افغانستان به طور ضمنی به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان است. از سوی دیگر، طالبان بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای، از زیر بار پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان تروریزم در امریکا خلاص می‌شود.

همچنان آنها استدلال کرده اند که طالبان با خشونت حکومت افغانستان را به دست آورده و نباید از پول مردم افغانستان غرامت خانواده‌ها پرداخت شود.