وزیر تحصیلات عالی طالبان "خواهان جمع‌آوری اطلاعات" در مورد استادان همکار حکومت پیشین شد

۱۴۰۱/۲/۲۰

وزیر تحصیلات عالی طالبان در مکتوبی به نمایندگان گماشته شده این گروه در دانشگاه‌های دولتی، خواهان جمع آوری معلومات مستند در مورد استادانی شده که در نظام پیشین مسوولیت سیاسی یا نظامی داشته‌اند.

برخی استادان دانشگاه‌ها می‌گویند طالبان برای برکناری آنان دنبال بهانه‌اند.

در این مکتوب آمده است:" معلومات مستند در مورد آن شمار استادانی بفرستید که در نظام فاسد پیشین مسوولیت سیاسی یا نظامی داشته و یا به همکاری با استخبارات، سبب اذیت و ضرر محصلین مخلص و مجاهد شده‌اند."

رییس یکی از دانشکده‌های دانشگاه کابل به افغانستان اینترشنال گفت که طالبان با چنین اقدام‌ها می‌خواهند برنامه‌های استخبارات بیرونی را برای نابود کردن اساس آموزش و تحصیلات عالی افغانستان عملی کنند.

این کادر علمی دانشگاه کابل همچنان افزود، تصمیم طالبان مبنی بر این که در هفته سه روز دانشجویان دختر و سه روز دانشجویان پسر به دانشگاه بیایند نیز در راستای همین هدف بوده است.

از سویی، یکی استاد دیگر نیز می‌گوید که طالبان با چنین بهانه‌ها می‌خوهند استادانی را که در رسانه‌های ‌اجتماعی در مورد برنامه‌های نادرست طالبان انتقاد می‌کنند را برکنار و افراد خود را بدون در نظرداشت دانش و تخصص در دانشگاه‌ها جابجا کنند.

پس از سقوط حکومت پیشین، طالبان مقرارات سختی بر دانشجویان و استادان دانشگاه‌ها وضع کردند.

حدود یک ماه پیش طالبان حدود ۱۰۰ استاد را از دانشگاه‌های کابل و بلخ به گونه‌ی دسته جمعی برکنار کردند.