نماینده سازمان ملل از طالبان خواست که حقوق اساسی زنان را رعایت کند

۱۴۰۱/۲/۲۲

دفتر یوناما از سلسله دیدارهای دبرا لاینز، نماینده سرمنشی سازمان ملل با رهبران طالبان خبر داده است.

خانم لاینز در این دیدارها از طالبان خواسته است تا حقوق اساسی زنان را تضمین و احترام کند. او همچنین خواستار بازگشت تمام دختران به مکتب شده است.

لاینز روز پنجشنبه در این دیدارها گفت که جامعه جهانی برای تعامل با طالبان از این گروه می‌خواهد تا به تعهدات خود برای بازگشت همه دختران به مکاتب عمل کند.

همچنین، او از طالبان خواسته است تا در حضور دختران در تمام سطوح آموزشی مانع ایجاد نکرده و تضمین کند که زنان می‌توانند کار کنند، به خدمات اولیه دسترسی داشته و بدون هیچ مانعی اجازه سفر داشته باشند.

لاینز نسبت به همه‌شمول نبودن حکومت طالبان و «افزایش تنش‌ها» در کشور نگرانی عمیق خود را ابراز کرده است.

با این حال، نماینده سرمنشی سازمان ملل در افغانستان تاکید کرده است که برای حمایت از مردم این کشور، «به ویژه میلیون‌ها انسانی که از فقر شدید رنج می‌برند»، به گفتگوهای خود با طالبان ادامه خواهد داد.

یوناما در حالی از طالبان خواسته حقوق اساس زنان را رعایت کند که این گروه محدودیت‌های شدیدی بر زندگی زنان در افغانستان وضع کرده است.

طالبان روز شنبه، ۱۷ ثور فرمان حجاب اجباری برای زنان افغانستان را اعلام کرد.
در این فرمان هشدار داده شده زنانی که حجاب مورد نظر طالبان را رعایت نکنند، تنبیه خواهند شد.