جنرال وفادار به اشرف غنی: رئیس‌جمهور پیشین افغانستان از کودتای نظامیان جوان هراس داشت

۱۴۰۱/۲/۳۰

بازرس ویژه‌ امریکا برای افغانستان به نقل از فرمانده پیشین نیروهای ویژه نوشته که اشرف غنی در واپسین روزهای حکومتش از نظامیانی می‌ترسید که زیر نظر امریکا آموزش دیده بودند.

جنرال سمیع سادات گفته است که رئیس‌جمهور فراری افغانستان به نظامیان سابق که به او وفادار بودند رو آورده بود.

به گفته جنرال سادات، تعیین خیال‌نبی احمدزی به عنوان فرمانده قول اردوی ۲۰۷ ظفر در هرات «بر اساس روابط خانوادگی نزدیک او با رئیس‌جمهور» در آخرین هفته‌های عمر حکومت جمهوری، یکی از نمونه‌های بی‌اعتمادی محمداشرف غنی به جنرالان جوانی بود که زیر نظر امریکایی‌ها آموزش دیده بودند.

آقای سادات گفته است که با این حال قول اردوی ۲۰۷ اولین سپاه ارتش بود که با همه تجهیزات تسلیم طالبان شد.

فرمانده پیشین نیروهای ویژه افغانستان به سیگار گفته است که آقای غنی دچار "پارانویا" شده بود و از هم‌وطنان خودش می‌ترسید و از کودتای نظامیان هراس داشت.

به باور جنرال سادات، بی‌اعتمادی آقای غنی به نظامیان جوان پس از ۲۰۲۱ تنها چند هفته پیش از سقوط نظام جمهوری آغاز شده بود و او در صدد جاگزینی آنان با جنرال‌های کهنه‌کار کمونیست بود که تصور می‌شد به او وفادار باشند.

این در حالی است جنرال سادات در آخرین روزهای عمر نظام پیشین، مسئول عمومی امنیت شهر کابل گماشته شده بود و قرار بود که در پانزدهم اگست معرفی شود که حکومت به‌دست طالبان سقوط کرد.

او در عین حال فرماندهی قول اردوی عملیات‌های خاص را نیز عهده‌دار بود.

تازه‌ترین خبرها

جهان‌نما
خبرها
بحث روز

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید