شوهر نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان امریکا، به ظن رانندگی در مستی بازداشت شد

۱۴۰۱/۳/۹

بر اساس داده‌های پولیس کالیفرنیا، پاول پلوسی ۸۲ ساله، شوهر نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان امریکا، بامداد یکشنبه به وقت محلی به ظن رانندگی در مستی بازداشت و برای او قرار پنج هزار دالری صادر شد.

سخنگوی نانسی پلوسی گفت:رئیس مجلس نمایندگان درباره این موضوع خصوصی اظهار نظر نمی‌کند

خبرها
خبر ورزشی
بحث روز

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید