صندوق بازسازی افغانستان و بانک جهانی برای سه پروژه در افغانستان ۷۹۳ میلیون دالر اختصاص داد

۱۴۰۱/۳/۱۴

صندوق بازسازی افغانستان و بانک جهانی هزینه‌ سه پروژه اضطراری غذایی و صحی را به ارزش ۷۹۳ میلیون دالر برای افغانستان منظور کرد.

صندوق بازسازی افغانستان می‌گوید این پروژه‌ها توسط سازمان ملل و موسسات غیردولتی خارج از کنترل اداره موقت طالبان تطبيق خواهد شد.

صندوق بازسازی افغانستان گفته است که زنان و دختران افغان از فعالیت‌های این پروژه‌ها سود خواهد برد. این نهاد تاکید کرده است که هزینه‌ این پروژه‌ها مشروط به دسترسی برابر زنان به خدمات این پروژه‌ها و دسترسی کمک‌کنندگان مالی به معلومات در مورد پیشرفت این برنامه‌هاست.

براساس اعلام صندوق بازسازی افغانستان، پروژه کمک‌های اضطراری غذايی به دهقانان افغان کمک خواهد کرد تا تولید موادغذایی را دوباره افزایش داده و از وخامت بیشتر مصونیت غذایی در کشور جلوگیری کنند. این پروژه با تمرکز روی تولید گندم، ۳۰۰ هزار خانواده را برای سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ کمک خواهد کرد.

این پروژه نزدیک به ۱۵۰ هزار نفر از زنان افغان را در مورد کشت و زراعت و شیوه‌های تغذیه بهتر آموزش خواهد داد.

این پروژه ۱۹۵ میلیون دالر امریکایی هزینه دارد و در دو مرحله (۱۵۰ میلیون دالر و ۴۵ میلیون دالر) پرداخت می‌شود.

پروژه دوم مربوط به معیشت و بهبود شرایط زندگی برای شهروندان افغانستان است که فرصت‌های کوتاه مدت معیشتی را در مناطق شهری و روستایی فراهم می‌کند. طبق اعلام صندوق بازسازی افغانستان، این پروژه فرصت‌های معیشتی را برای یک میلیون خانواده در ۶۴۵۰ روستای افغانستان و در شهرهای بامیان، هرات، جلال‌آباد، کابل، قندهار، خوست، قندوز و مزار شریف فراهم می‌کند.

این پروژه دسترسی نزدیک به ۹ میلیون نفر را به خدمات اساسی مانند آب آشامیدنی، صحت و بازسازی سرک‌ها فراهم می‌کند. هزینه این پروژه ۲۶۵ میلیون دالر است که در دو مرحله پرداخت می‌شود.

پروژه اضطراری صحی سومین برنامه صندوق بازسازی افغانستان است که در ۲۳۰۰ مرکز صحی در سراسر کشور خدمات ابتدايی صحی، تغذی و کووید-۱۹ را فراهم می‌کند.

این پروژه شرایط واکسیناسیون را برای دو میلیون کودک و شرایط زایمان را برای ۱.۲ میلیون زن فراهم خواهد کرد.

صندوق بازسازی افغانستان انتظار دارد که با تطبیق این پروژه ظرفیت سیستم صحی افغانستان را در برابر امراض ساری تقویت کند. هزینه این پروژه ۳۳۳ میلیون دالر است که در دو مرحله پرداخت می‌شود.

تازه‌ترین خبرها

خبرها
خبر ورزشی
خبرها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید