احتمال حذف اسلام از قانون اساسی تونس برای جلوگیری از افراط‌گرایی سیاسی

۱۴۰۱/۳/۱۷

صادق بلعید که از سوی رئیس‌جمهور تونس مسئول تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید این کشور تعیین شده، به خبرگزاری فرانسه گفت در این پیش‌نویس هیچ گونه اشاره‌ای به اسلام نخواهد شد.

او دلیل حذف اسلام از قانون اساسی آینده را جلوگیری از «استفاده از دین برای افراط‌گرایی‌ سیاسی» اعلام کرد.

گفت‌وگوی ویژه
خبرها
بحث روز

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید