عربستان سعودی ۳۰ میلیون دالر به صندوق امانت بشردوستانه برای افغانستان اختصاص داد

۱۴۰۱/۳/۱۹

عربستان سعودی از اختصاص ۳۰ میلیون دالر به صندوق امانت بشردوستانه برای افغانستان خبر داد.

این صندوق با حمایت بانک توسعه اسلامی و با هماهنگی سازمان همکاری اسلامی ایجاد شده است.

قرار است این کمک‌ها در بخش‌های صحی، آموزشی و تامین مواد غذایی در افغانستان به مصرف برسد.

رسانه ریاض‌دیلی عربستان گزارش داده که این کمک مالی از طریق مرکز کمک‌های بشردوستانه و امداد ملک سلمان و صندوق توسعه عربستان سعودی ارائه می‌شود.

هدف از این کمک، کاهش درد و رنج مردم افغانستان و محدود کردن خطرات بحران انسانی عنوان شده است.

تازه‌ترین خبرها

خبر ورزشی
وادی رقابت
دنیای تن تن

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید