نزدیک به ۵۰۰ پناهجوی افغان از ترکیه به افغانستان "بازگردانده شدند"

۱۴۰۱/۳/۲۴

خبرگزاری اناتولی گزارش داده که ۴۹۹ پناه‌جوی افغان که به طور غیر قانونی وارد ترکیه شده بودند با سه پرواز چارتر از شهر آغری این کشور به افغانستان انتقال داده شدند.

انقره پس از شروع پروازهای ترکیه به افغانستان در ماه جنوری، ۱۹ هزار ۲۹۰پنا‌هجوی غیرقانونی افغان را اخراج کرده است.

این سه پرواز از طریق دهلیزهای امنیتی ایجاد شده به افغانستان انجام شده است.

پس ازسقوط دولت پیشین افغانستان، بسیاری از شهروندان کشور مسیرهای غیر قانونی ایران و ترکیه را در پیش می‌گیرند که به کشورهای اروپایی برسند.

براساس این گزارش، ترکیه در سال روان میلادی ۳۵ هزار و ۴۲۳ پناه‌جو غیرقانونی از کشورهای مختلف را اخراج کرده است.

از این میان ۵ هزار و ۶۳۲ پناه‌جوی پاکستانی نیز از ترکیه اخراج شده اند.

در این گزارش امده است که رقم اخراج پنا‌ه‌جویان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۷ درصد افزایش یافته است.

تازه‌ترین خبرها

جهان‌نما
خبرها
بحث روز

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید