حامد کرزی از طالبان خواست با بازگشایی مکتب به روی تمام دختران به خواست مردم احترام بگذارند

۱۴۰۱/۳/۲۵

حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان بار دیگر خطاب به طالبان گفته است که مکاتب باید به روی تمام دختران بازگشایی شود.

او گفت که تحصیل دختران خواست مردم و علمای دینی در افغانستان است و طالبان باید به آن احترام بگذارند.

در بیانیه مطبوعاتی آقای کرزی که در صفحه فیسبوک او منتشر شده، آمده است تنها راه رهایی کشور از نیاز خارجی، دانش و آموزش است.

مکاتب صنف ششم تا دوازدهم دخترانه در افغانستان با تسلط طالبان بر افغانستان بسته شد و تاکنون زمانی برای بازگشایی آن اعلام نشده است.

طالبان در حالی همچنان مانع بازگشایی مکاتب دخترانه اند که دختران بسیاری از مقامات طالبان در کشورهای دیگر مشغول تحصیل‌اند.

طبق گزارش‌ها، دختران بیش از ۲۲ رهبر ارشد طالبان در قطر و پاکستان در مکتب درس می‌خوانند.

خبرها
بحث روز
نگاه روز

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید