هدا خموش، فعال حقوق زن از «سفیدنمایی» طالبان انتقاد کرد

۱۴۰۱/۴/۱۴

هدا خموش، از فعالان شناخته شده افغانستان از اظهارات رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل در باره ترغیب طالبان به گفتگو با زنان افغان انتقاد کرد و این پیشنهاد را «سفیدنمایی» طالبان دانست.

خانم خموش طالبان را گروهی «اصلاح ناپذیر» و «فاقد مشروعیت داخلی و بین المللی» توصیف نمود.

میشل باشله، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ۱۱ سرطان با انتقاد از سیاست‌های طالبان در مورد زنان گفت که آینده تاریکی در انتظار زنان و دختران افغانستان قرار دارد. او از طالبان خواست که با زنان افغان وارد گفتگو و تعامل شوند.

ریچارد بنت، گزارشگر خاص حقوق بشر سازمان ملل هم با تکرار این موضع میشل باشله، خواهان «گفتگوی معنادار» میان طالبان و زنان افغان شد.

هدا خموش که اعتراض‌های او و دیگر زنان کنشگر به سیاست‌های طالبان در افغانستان توجه داخلی و خارجی را به خود جلب کرد، با انتشار ویدیویی گفت که از نظر زنان افغان طالبان یک گروه غیرمشروع است و سازمان ملل طرح گفتگوی زنان و طالبان را کنار بگذارد.

پیش از این، شماری از زنان کنشگر افغانستان با انتشار نامه‌ای در ۹ سرطان، از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند که بر طالبان فشار آورد تا حقوق اساسی زنان را رعایت کنند.