دبیر کل سازمان ملل: قیمت مواد غذایی به بالاترین حد خود در یک دهه اخیر رسیده است

۱۴۰۱/۴/۱۹

دبیر کل سازمان ملل با انتشار گزارش تازه این سازمان در مورد گرسنگی در جهان می‌گوید قیمت مواد غذایی به بالاترین حد در یک دهه اخیر رسیده و تعداد افرادی که با گرسنگی روبرو اند، در حال افزایش است. به گفته آنتونیو گوترش: "تنها از طریق اقدام جهانی می‌توان این بحران جهانی را برطرف کرد."

او تأکید کرده است که "ما باید از همین اکنون برای نجات جان افراد اقدام کنیم."

سازمان ملل در گزارشش شواهد تازه‌ای ارائه می‌کند که نشان می‌دهد جهان از هدف خود برای پایان دادن به گرسنگی، ناامنی غذایی و سوءتغذیه در تمام اشکال آن تا سال ۲۰۳۰ دورتر می‌شود.