طالبان می‌گویند مردی در نیمروز توسط دو همسر خود کشته شده است

۱۴۰۱/۴/۲۳

مقامات طالبان در نیمروز می‌گویند مردی در این ولایت توسط همسر اول و دوم خود به قتل رسیده است.

رادیو - تلویزیون ملی افغانستان به نقل از مقامات طالبان در نیمروز گزارش داده است که همسر اول و دوم به همکاری برادران خود شوهر شان را کشته‌اند.

گفته شده مقتول سه همسر داشته است.

طالبان جزئیاتی بیشتری را ارایه نکرده و از انگیزه قتل هنوز اطلاعاتی در دست نیست.

با این حال گفته می‌شود دو همسر مقتول و دو تن دیگر بازداشت شده‌اند.

طالبان می‌گویند جرایم جنایی در افغانستان افزایش یافته است.