مقام‌های چین و پاکستان درباره پیوستن افغانستان به پروژه یک کمربند یک جاده "گفتگو کردند"

۱۴۰۱/۴/۲۸

رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که مقام‌های ارشد چین و پاکستان روز دوشنبه در مورد امکان گسترش کریدور اقتصادی یک کمربند یک جاده چین و پاکستان به افغانستان گفتگو کردند.

این موضوع در دیدار فرستاده ویژه چین برای افغانستان با معاون وزارت خارجه پاکستان در اسلام آباد مطرح شده است.

به گزارش اکسپرس تریبون: "در زمینه اتصال منطقه‌ای هر دو طرف در مورد گسترش پروژه ( یک کمربند یک جاده) به افغانستان برای رفاه وتوسعه اقتصادی (این کشور) تبادل نظر کردند."

پروژه اقتصادی یک کمربند یک جاده پروژه بزرگ صدها میلیارد دالری است که از چین آغاز شده و از طریق آسیای مرکزی به کشورهای اروپایی می‌رسد.

وزارت خارجه پاکستان گفته که دو طرف در مورد یک افغانستان صلح آمیز و کمک‌های بشر دوستانه به این تاکید کرده‌اند.

پاکستان همچنین بر آزاد سازی ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان تاکید کره و گفته است که طالبان نیز انتظارات جامعه جهانی از جمله احترام به حقوق زنان و دختران را برآورده کند.

چین وپاکستان از جمله کشورهای اند که پس از به‌قدرت رسیدن طالبان همواره در تلاش بوده‌اند که برای این گروه در سطح جهان لابی کنند.

هرچند این دو کشور هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته‌اند.