طالبان از رسیدن کمک‌های بشردوستانه روسیه به کابل خبر داد

۱۴۰۱/۴/۲۹

خبر گزاری باختر گزارش داد که کمک‌های بشردوستانه روسیه به مردم افغانستان شامل ۲۳ تُن مواد خوراکی و دوا صبح روز چهارشنبه ۲۹ سرطان، به میدان هوایی کابل رسیده است.

به گزارش باختر، این محموله کمکی به مقام‌های طالبان در وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث تحویل داده شده است.

نگاه روز
خبرها
خبرها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید