نزدیک به ۱۰۰۰ پناهجو در راه رسیدن به اسپانیا در ۶ ماه گذشته جان باخته اند

۱۴۰۱/۴/۳۱

یک سازمان حامی پناهندگان می‌گوید که در ۶ ماه اول امسال، تقریباً ۱ هزار پناهنده در مسیر رسیدن به اسپانیا کشته یا ناپدید شدند. این پناهجویان از طریق مراکش می‌خواستند خود را به این کشور برسانند.

ظاهراً، اعمال محدودیت‌ها از سوی مراکش، امسال از میزان تلفات پناهجویان کاسته است.

به گزارش فرانس پرس، سازمان غیرانتفاعی «کامیندادو فرانتراس» که آمار پناهجویانی را که با قایق به اسپانیا سفر می کنند، جمع آوری کرده می گوید که از شمار تلفات پناهجویان نسبت به سال قبل کاسته شده است. در شش ماه اول سال گذشته، ۲۰۸۷ پناهجو تلف شدند. به طور کل در سال ۱۴۰۰، بیش از ۴ هزار پناهجو در این مسیر آبی کشته و ناپدید شدند.

این سازمان باور دارد که به دلیل افزایش محدودیت‌ها و سختگیری‌های حکومت مراکش، پناهجوی کمتری از مسیر این کشور قصد رفتن به اسپانیا می‌کند که از دیرباز یکی از نقاط ورود پناهجویان به اروپا، به خصوص از کشورهای افریقایی بوده است.

۸۰ درصد این پناهجویان در راه رسیدن به جزایر قناری اسپانیا در اقیانوس اطلس کشته و ناپدید شدند. زیرا، در ۶ ماه اول سال در این مسیر دریا ناآرام و پر از امواج سنگین است و این پناهجویان با قایق های کوچک و مزدحم بدون داشتن آب آشامیدنی، بیش از یک هفته در دریا راه می پیمایند.