کمبود آب در پایتخت؛طالبان می‌گوید پروژه انتقال آب از پنجشیر به کابل به زودی آغاز می‌شود

۱۴۰۱/۵/۱

وزارت انرژی و آب طالبان با اعلام اینکه پایتخت با کمبود آب روبروست، خبر داد که پروژه انتقال آب از پنجشیر به کابل به زودی آغاز می‌شود. عبداللطیف منصور، وزیر انرژی و آب طالبان روز شنبه ۱ اسد در یک نشست خبری گفت سطح آب‌های زیرزمینی کابل با گذشت هر روز پایین‌تر می‌رود.

به گفته این مقام طالبان مشکل کمبود آب در کابل جدی است و شاید به زودی حتی آب آشامیدنی هم در پایتخت پیدا نشود.

هزینه پروژه انتقال آب از پنجشیر به کابل سه میلیون دالر اعلام شده است.

این پروژه سال ۱۳۹۱ در جلسه شورای وزیران وقت افغانستان مطرح شده بود و قرار بود با همکاری جاپان اجرایی شود.

نگاه روز
خبرها
وادی رقابت

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید