عمر زاخیلوال به آریانانیوز: در حکومت غنی کرسی‌های وزارت مالیه میلیون‌ها دالر فروخته می‌شد

۱۴۰۱/۵/۱

عمر زاخیلوال، وزیر مالیه سابق افغانستان در گفتگو با آریانا نیوز گفته است که در حکومت اشرف غنی کرسی‌های وزارت مالیه از ۱۰۰ هزار تا میلیون‌ها دالر فروخته می‌شد.

آقای زاخیلوال می‌گوید دلیل فساد گسترده، انحصار قدرت در حکومت اشرف غنی بود.

آقای زاخیلوال افزود «کارمندان گمرک به من می‌گفتند که پست‌ها به میلیون‌ها دالر، ۵۰۰ هزار یا ۱۰۰ هزار دالر فروخته می‌شود.»

عمر زاخیلوال در حکومت پیشین چند سالی سفیر افغانستان در پاکستان هم بود و اشرف غنی مدال دولتی غازی وزیر محمد اکبر خان را به او داده بود.

او پس از سقوط حکومت پیشین با طالبان ارتباط گرفت و در حال حاضر در افغانستان است.

آقای زاخیلوال هرچند خود را حامی طالبان نمی‌داند، اما گفته مخالف جنگ در برابر طالبان است چون به به باور او جنگ راهکار نیست.

او با اشاره به انحصار قدرت در زمان اشرف غنی، از طالبان خواسته است که اگر این گروه می‌خواهد فساد ریشه‌کن شود، از انحصار قدرت بپرهیزد.