مفتی تقی عثمانی، روحانی ارشد پاکستانی در راس هیاتی روز دوشنبه "به کابل سفر می‌کند"

۱۴۰۱/۵/۲

قرار است هیاتی از علمای پاکستان به رهبری مفتی تقی عثمانی برای میانجگیری میان دولت پاکستان و طالبان پاکستانی به کابل برود.

سفر این هیات دوبار به تاخیر افتاد، اما منبعی نزدیک به آقای عثمانی می‌گوید آن‌ها دوشنبه وارد کابل می‌شوند.

مفتی عثمانی رابطه نزدیک با شبکه حقانی دارد.

یک منبع دیپلوماتیک به افغانستان اینترنشنال گفت که هیئت هشت نفره علمای پاکستان به ریاست این روحانی مذهبی هم اکنون در اسلام‌آباد به سر می برد تا مقام‌های ارشد دولتی را در مورد گفتگوهای صلح با تحریک طالبان پاکستان قبل از عزیمت به کابل در جریان قرار دهند.

گفته می‌شود که مفتی تقی عثمانی به دلیل دیدگاه‌های مذهبی‌اش از شهرت خوبی در میان طالبان برخودار است.

رسانه‌های پاکستانی ماه گذشته میلادی گزارش دادند که قرار است یک هیات ۱۳ نفری از علمان دینی پاکستان برای متقاعد کردن طالبان پاکستانی یا تی‌تی‌پی به توافق صلح، به کابل سفر کند.

قرار است تقی عثمانی با رهبران طالبان پاکستان به گونه رو در رو گفت‌وگو کند.

گفت‌وگوهای صلح میان دولت پاکستان و طالبان پاکستانی توسط طالبان افغانستان تسهیل می‌شود و نقش کلیدی را در این گفت‌وگوها سراج‌الدین حقانی، رهبر شبکه حقانی که وزیر داخله طالبان نیز است، به عهده دارد.

به گزارش رسانه‌های پاکستانی این هیات قرار است طالبان پاکستانی را متقاعد کند که به آتش‌بس تن دهند و همچنین از آنچه آنان "جهاد" در برابر دولت پاکستان می‌پندارند دست بردارند.

گفت‌وگوهای صلح دولت پاکستان و طالبان پاکستانی به میانجگیری طالبان افغانستان تاکنون به نتیجه ملموسی دست نیافته است.