وزیر خارجه آلمان: افغانستان کانون بزرگترین نقض حقوق زنان در روی زمین است

۱۴۰۱/۵/۴

وزیر خارجه آلمان می‌گوید که طالبان در افغانستان مرتکب "بزرگترین نقض حقوق زنان در روی زمین" شده‌اند.

آنالنا بِربوک به بخش انگلیسی رادیو اروپای آزاد گفته است که با آمدن طالبان زندگی زنان از جریان افتاده و همه حقوق انسانی از زنان و دختران در افغانستان سلب شده است.

وزیر خارجه آلمان گفت: این بزرگترین نقض حقوق زنان در روی زمین است که در افغانستان رخ داده و ما باید تمرکز ویژه روی زنان و دختران افغان داشته باشیم. چرا که با روی کار آمدن طالبان زندگی آن‌ها متوقف شده است.

او گفت زنان در افغانستان حق کار ندارند، اجازه ندارند آزادانه سفر کنند، باید همه بدن‌شان را بپوشانند و همه حقوق انسانی از زنان و دختران در افغانستان سلب شده است."

آنالنا بربوک درباره تصمیم امریکا و متحدان اروپایی‌اش برای خروج از افغانستان گفت: "ما به عنوان کشورهای حامی، تصمیم غلطی برای خروج از افغانستان گرفتیم و میلیون‌ها نفر را در یک بحران انسانی به حال خودشان رها کردیم."

وزیر خارجه آلمان گفت که کشورش با رژیم طالبان تماس ندارد، اما به مردم افغانستان و به افراد در معرض خطر برای خروج از آن کشور کمک می‌کند.