نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان در نشست تاشکند بر "تشکیل حکومت فراگیر" تاکید کرد

۱۴۰۱/۵/۴

نماینده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان می‌گوید که در نشست تاشکند بر ضرورت تشکیل حکومت فراگیر با "مشارکت مردان و زنان و همه جناح‌های سیاسی و قومی" تاکید کرده است.

توماس نیکلسون گفت که وضعیت جدی حقوق بشر از جمله حقوق زنان و دختران، گروه‌های قومی و فرقه‌ای را نیز مطرح کرده است.

نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در توییتر خود نوشته است: "من بر وضعیت جدی حقوق بشر که یوناما گزارش داد از جمله حقوق زنان و دختران، گروه‌های قومی به‌ ویژه هزاره‌ها، شیعه‌ها و آزادی رسانه‌ها تاکید کردم."

او در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان گفت که رسیدگی به چالش‌های اقتصادی افغانستان نیاز به شفافیت در مصرف بودجه، اطمینان از حاکمیت قانون و استقلال و ظرفیت فنی بانک مرکزی دارد.

نشست بین‌المللی تاشکند در مورد افغانستان روز سه شنبه با حضور نمایندگان ۲۰ کشور و سازمان‌ برگزار شد.