طالبان ۹ نفر را در بامیان به اتهام "انتقال داروی بیهوشی" بازداشت کردند

۱۴۰۱/۵/۷

خبرگزاری باختر به نقل از پولیس طالبان در بامیان گزارش داد که روز‌ پنجشنبه ۶ اسد، در این ولایت ۷ مرد و ۲ زن به اتهام "انتقال داروی بیهوشی" بازداشت شده‌اند.

طالبان می‌گویند این ۹ نفر با خود دارویی به نام "الپازیم" داشتند که قابلیت بیهوشی دارد.

طالبان مدعی هستند که این افراد خود را واکسیناتور معرفی کرده بودند.

به گفته طالبان این ۹ نفر درحالیکه مقدار زیادی از داروهای بیهوشی را به همراه داشتند در نزدیکی ولسوالی پنجاب بازداشت شدند.

جهان‌نما
خبرها
نوای همسایه

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید