دیوان عالی کانادا: استفاده نکردن از کاندوم بدون رضایت شریک جنسی، مصداق آزار است

۱۴۰۱/۵/۸

دیوان عالی کانادا حکم داد که استفاده نکردن از کاندوم بدون رضایت شریک جنسی، می‌تواند مصداق آزار جنسی محسوب شود.

بر اساس این حکم، تظاهر به استفاده از کاندوم و یا برداشتن کاندوم در حین رابطه بدون رضایت شریک جنسی می‌تواند نقض قوانین باشد.

خبر ورزشی
خبرها
جهان‌نما

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید