کاهش عرضه گاز روسیه؛ اروپا می‌گوید کمبود گاز از امریکا و کشورهای خلیج فارس تامین می‌شود

۱۴۰۱/۵/۸

رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا می‌گوید کشورها به شرکای قابل اعتماد رو آورده و اکنون حجم بی‌سابقه‌ای از گاز طبیعی از ایالات متحده و کشورهای خلیج فارس تامین می‌شود. اورزولا فون در لاین با اشاره به کاهش عرضه گاز روسیه به اروپا گفته تعداد زیادی از کشورها هم در حال افزاش تولید گاز هستند.

شرکت دولتی گازپروم روسیه با بستن یک توربین در خط لوله نورد استریم ۱، عرضه گاز طبیعی به اروپا را کاهش داده است.

اپراتور خطوط لوله گاز اوکراین (OGTSOU) با متهم کردن مسکو به "باج‌گیری از طریق گاز" اعلام کرده که ترانزیت گاز روسیه از طریق اوکراین در ماه جون به ۳۳۴ میلیون متر مکعب در روز کاهش یافته که پایین‌ترین سطح در تاریخ انتقال گاز به شمار می‌رود.

اوکراین می‌گوید مسیرهای جایگزین، انتقال حجم بسیار بیشتری از گاز به اروپای غربی را ممکن می‌کند.

کاهش شدید انتقال گاز روسیه به اروپا در حالیست که معمولا در فصل تابستان مصرف گاز کاهش می‌یابد و مخازن گاز در اروپا پر می‌شوند.

به گزارش روزنامه پرتغالی Diario de Noticias، اورزولا فون در لاین گفته که روسیه به طور عمد عرضه گاز به ۱۲ کشور را کاهش داده است.

به گفته رئیس کمیسیون اروپا، تعهد به کاهش مصرف گاز به میزان ۱۵ درصد به «پر کردن ذخایر [تاسیسات ذخیره‌سازی اروپا] قبل از زمستان کمک می‌کند.»

او می‌گوید با چنین کاهشی می‌توانیم زمستان امسال را در امنیت سپری کنیم.

فون در لاین افزود «بسیار مهم است که همه بفهمند که یک شوک در یک کشور اتحادیه اروپا منجر به عواقب فاجعه باری برای کل اقتصاد ما خواهد شد.»

اتحادیه اروپا روز سهشنبه طرح پیشنهادی برای کاهش داوطلبانه مصرف گاز در جامعه به میزان ۱۵ درصد از اول آگست ۲۰۲۲ تا ۳۱ مارچ ۲۰۲۳ را تصویب کرد.