روز ملی سوئیس: بزرگترین پرچم جهان روی صخره‌ای در کوه‌های آلپ به اهتزاز درآمد

۱۴۰۱/۵/۹

تیم‌های کارگری پرچم سوئیس را به عنوان بزرگ‌ترین پرچم جهان، روز یکشنبه به مناسبت اول آگست، روز ملی این کشور بر روی صخره‌های آلپ به اهتزاز درآوردند.

شرکت سازنده این پرچم گفته که این بنر ۶ هزار و ۴۰۰ متر مربعی، حدود ۷۰۰ کیلوگرم وزن دارد و ساخت آن ۶۰۰ ساعت طول کشیده است.