منابع محلی: طالبان قندآغا امیری، بریدمل ارتش پیشین افغانستان را در پغمان بازداشت کردند

۱۴۰۱/۵/۱۰

منابع معتبر از ولسوالی پغمان ولایت کابل می‌گویند که طالبان روز یکشنبه، ۹ اسد قندآغا امیری، بریدمل ارتش پیشین افغانستان را در ولسوالی پغمان ولایت کابل بازداشت کردند.

نزدیکان این نظامی پیشین گفتند که روشن نیست او به چه اتهامی بازداشت شده و بعد از بازداشت،‌ تماسی با او نداشته‌اند.

هرچند بعد از ورود طالبان به کابل در ۱۵ اگست ۲۰۲۱، این گروه فرمان عفو عمومی منسوب به هبت‌الله آخوندزاده را منتشر کردند، اما در یازده ماه گذشته به گستردگی به بازداشت‌های خودسرانه و کشتار نظامیان دولت پیشین افغانستان دست زده‌اند.

نهادهای حقوق بشری می‌گویند طالبان از صدور فرمان عفو عمومی همچون ابزاری برای به دام انداختن کارمندان دولت پیشین و مخالفان خود استفاده کرده‌اند.

جهان‌نما
خبرها
سرانجام، قانون

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید