بانک مرکزی افغانستان: به ادامه‌ کمک‌های جامعه جهانی، بسته ۴۰ میلیون‌ دالری به کابل رسید

۱۴۰۱/۵/۱۱

بانک مرکزی افغانستان: به ادامه‌ کمک‌های جامعه جهانی، یک بسته نقدی ۴۰ میلیون‌ دالری به کابل رسید

خبرها
گفت‌وگوی ویژه
جهان‌نما

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید