زنان مبارز افغانستان: «حکومت تروریستی هرگز حکومت مردم نمی‌شود.»

۱۴۰۱/۵/۱۳

به دنبال کشته شدن رهبر القاعده در کابل، اعضای حرکت خودجوش زنان مبارز افغانستان با هویت پنهانی، نسبت به حضور «بی‌سابقه گروه‌های تروریستی در افغانستان»، در یک فضای سر بسته اعتراض کردند.

این زنان با شعارهای گفتند: «حکومت تروریستی هرگز حکومت مردم نمی‌شود.»

آنها گفتند که حکومت طالبان شرکای بسیاری مثل ایمن الظواهری دارد که می‌خواهند از افغانستان به نقاط مختلف جهان حمله کنند.

این زنان می‌گویند افغانستان بار دیگر به سرزمین پیکارها و گروه‌های تروریستی تبدیل شده است.

اعضای این حرکت روز پنجشنبه ۱۳ اسد، در گردهمایی اعتراضی گفتند که افغانستان امروز نتیجه دو دهه حضور ناتو و جامعه جهانی است که ادعا می‌کردند برای مبارزه با تروریسم در افغانستان حضور دارند. به گفته این زنان، «اکنون افعانستان حکومت‌ ائتلافی تروریستان جهانی است که از خطر بالقوه امنیتی گذشته و به یک خطر کاملاً بالفعل مبدل شده است.»

اعضای حرکت خودجوش زنان مبارز با شعار دادن اینکه «آمدن دوباره طالبان؛ آمدن تروریسم جهانی به افغانستان است» از دیگر زنان افغانستان نیز خواستند که اعتراض شان را نسبت به گذشته گسترش دهند و به صورت مشترک از جامعه جهانی بخواهند که «حکومت ائتلافی تروریستان» [طالبان] را به رسمیت نشناسند.

طالبان پس از تسلط بر افغانستان محدودیت‌های شدیدی را بر زنان وضع کردند. شماری از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان در ماه‌های نخست تسلط طالبان با برگزاری تجمعاتی علیه سیاست‌های سخت‌گیرانه طالبان اعتراض کردند. طالبان اما این اعتراض زنان را سرکوب کردند. به دنبال سرکوب گسترده زنان از سوی طالبان، برخی از زنان در مکان‌های سربسته به اعتراض شان ادامه دادند.

نهادهای حقوق بشری می‌گویند با گذشت هر روز زنان در افغانستان از عرصه عمومی حذف می‌شوند.